`

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης (Α.Σ.Ο.Φ.) – «Μηλιές» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με τη στήριξη του Ιδρύματος Φολόη μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναπτύσσοντας τις Μηλιές»

Ποιοί Είμαστε


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΦΟΛΟΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης (Α.Σ.Ο.Φ.) – «Μηλιές» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με τη στήριξη του Ιδρύματος Φολόη μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναπτύσσοντας τις Μηλιές»

O Συνεταιρισμός Αριθμεί 54 ιδρυτικά μέλη τα οποία συμμετέχουν σε 4 διαφορετικές ομάδες παραγωγών.

54

Παραγωγοί

4

Είδη Παραγωγής

Ομάδες Παραγωγών


Ο.Π. Ελαιόλαδου

 • Απαρτίζεται από 52 μέλη
 • Η ομάδα διαχειρίζεται άνω των 2500 στρεμμάτων ελαιοκαλλιέργειας
 • Το κάθε μέλος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο εκμετάλλευση άνω των 40 στρεμμάτων
 • Ως μέσος όρος παραγωγής ορίζεται προσεγγιστικά οι 150 τόνοι ελαιόλαδου, εξ ’ολοκλήρου έξτρα παρθένου με μεγάλο μέρος αυτού να είναι βιολογικά πιστοποιημένο
 • Κύρια ποικιλία καλλιέργειας είναι η κορωνέικη με κάποιους παραγωγούς να επιλέγουν και την τοπική Νεμουτιάνα ή Ολυμπία
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και μηχανοποίηση της παραγωγής, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων καλλιέργειας - διαχείρισης και η διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου μέσω σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών, ειδικότερα σε περιπτώσεις συμβολαιακής συνεργασίας

Ο.Π. Κτηνοτροφικών προϊόντων

 • Απαρτίζεται από 10 μέλη
 • Η ομάδα διαχειρίζεται άνω των 1200 προβάτων
 • Παράγονται άνω των 300 τόνων γάλα και 1000 αρνιών ανά έτος παραγωγής
 • Κυρίο είδος εκτροφής αποτελούν τα πρόβατα Lacaune
 • Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος χαρακτηρίζεται από άριστη ποιότητα και περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις σταθερές συνεργασίες που είχαν τα μέλη, πριν τη δημιουργία του συνεταιρισμού, με εμπορικές επιχειρήσεις εγνωσμένης αξίας
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των παραγωγικών της μονάδων, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων παραγωγής – διαχείρισης και η σύναψη συνεργασιών με επιλεγμένες επιχειρήσεις του χώρου στη βάση παραγωγής και προμήθειας πιστοποιημένων και ποιοτικών προϊόντων

Ο.Π. Μεγάλων καλλιεργειών

 • Απαρτίζεται από 34 μέλη
 • Η ομάδα διαθέτει άνω των 2400 στρεμμάτων προς εκμετάλλευση
 • Το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετείται στο οροπέδιο Μηλεών – Λάλα – Αχλαδινής
 • Κατά τις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους κύριο επιλεγόμενο είδος προς σπορά ήταν η βρώμη. Παλιότερα έχουν προτιμηθεί είδη όπως το σιτάρι, κριθάρι και βίκος
 • Μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Φολόη, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σημαντικά έργα άρδευσης τα οποία ενδυναμώνουν ιδιαίτερα την παραγωγική δυνατότητα της ομάδας και θα αυξήσουν τις δυνητικές επιλογές καλλιεργειών
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί η παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και θρεπτικής αξίας, πιστοποιημένων βάσει των πλέον σύγχρονων προτύπων ορθής καλλιέργειας και παραγωγής όπως και η εκκίνηση προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας

Ο.Π. Ακρόδρυων

 • Απαρτίζεται από 23 μέλη
 • Η ομάδα εκμεταλλεύεται 350 στρέμματα
 • Σε αυτά υπάρχουν 4000 δέντρα καστανιάς και 2500 δέντρα καρυδιάς
 • Η ύπαρξη των ακρόδρυων, ιδιαίτερα της καστανιάς, είναι διαχρονική στην ευρύτερη περιοχή της Φολόης. Ειδικότερα, η ποικιλία του μαύρου κάστανου που καλλιεργείται στη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια εμπορικά χαρακτηριστικά
 • Με τη σύσταση της ομάδας τέθηκαν οι βάσεις για επιστημονική παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων, μηχανοποίηση της παραγωγής, αντιμετώπιση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων και αύξηση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Κύρια επιδίωξη και σε αυτή την Ο.Π. αποτελεί η εναρμόνιση με τα ευρωπαικά πρότυπα πιστοποίησης και καλλιέργειας

Είδη παραγωγής

4 είδη καλλιέργειας απο 54 παραγωγούς


Ελαιόλαδο
Ξηροί Καρποί
Κτηνοτροφία
Δημητριακά

Στόχοι Συνεταιρισμού


Συνεργασία
Βασικότερος στόχος του Α.Σ.Ο.Φ. αποτελεί η εμφύσηση στα μέλη του μίας σύγχρονης κουλτούρας σύμπραξης και συνεργασίας
Βιωσιμότητα παραγωγής
Μέσω της σταθερής συνεργασίας με τεχνοκρατικούς συμβούλους και την αρωγή του Ιδρύματος Φολόη, ένας από τους βασικούς στόχους του συνεταιρισμού αποτελεί η επιδίωξη και επιβεβαίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων των μελών του και συνολικά του εγχειρήματος σε κάθε φάση της ανάπτυξής του
Διαφάνεια
Η δημιουργία του συνεταιρισμού πάνω σε κοινές αξίες, ο σεβασμός στους καταστατικούς όρους που συμφώνησαν τα ιδρυτικά μέλη και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχου και διοίκησης ενισχύουν και διαφυλάσσουν την κουλτούρα διαφάνειας που απαιτείται από τα παλαιότερα και αναζητάται από τα νέα μέλη
Εκπαίδευση
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συνεχών εκπαιδευτικών διαδικασιών και δράσεων μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε το ανώτατο δυνατό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη μας
Ποιότητα
Η υιοθέτηση και εναρμόνιση με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα παραγωγής και διαχείρισης μας επιτρέπει να επιτύχουμε την παραγωγή και εμπορία των πλέον ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων

Συχνές Ερωτήσεις


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης (Α.Σ.Ο.Φ.) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 από 54 ιδρυτικά μέλη και τη στήριξη του Ιδρύματος Φολόη. Στόχοι του Α.Σ.Ο.Φ. είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη των μελών του μέσω της υποστήριξής τους κατά την παραγωγική διαδικασία, τη μείωση του κόστους παραγωγής και διαχείρισης, τη συλλογική πώληση των παραγόμενων προϊόντων, τη συνεχούς επιμόρφωσης των μελών στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προχωρήσει σε ενιαία δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) το προηγούμενο έτος ή προτίθεται να προχωρήσει κατά το τρέχον και είναι αγρότης κανονικού ή ειδικού καθεστώτος μπορεί να συμμετέχει στο συνεταιρισμό. Συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής, την καταθέτει στο ΔΣ του συνεταιρισμού και αφού εγκριθεί, καταθέτει το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού.

Το μέλος του συνεταιρισμού οφείλει:

 • Να παραδίδει προς πώληση το 80% της παραγωγής, μόνο των προϊόντων που εμπορεύεται ο συνεταιρισμός, σε αυτόν
 • Να απέχει από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του Α.Σ.Ο.Φ.
 • Να ακολουθεί τις οδηγίες του αντίστοιχου συμβούλου που συνεργάζεται ο συνεταιρισμός (γεωπόνος, ζωοτέχνης κλπ.)
 • Να ακολουθεί το πρόγραμμα καλλιέργειας που έχει εγκριθεί από τον συνεταιρισμό
 • Να παράσχει βοήθεια στα υπόλοιπα μέλη
 • Να τηρεί τους κοινούς κανόνες και τις αξίες του συνεταιρισμού

Το μέλος του συνεταιρισμού δικαιούται:

 • Να κάνει χρήση όλων των μέσων ή παροχών που δύναται μέσω του συνεταιρισμού
 • Να θέσει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση στη γενική συνέλευση
 • Να συμμετέχει στη γενική συνέλευση
 • Εκλέγειν και εκλέγεσθαι
 • Να συμμετέχει στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης
 • Να συμμετέχει στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού σύμφωνα με τους σκοπούς του, χωρίς διάκριση
 • Να πληροφορείται για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα σχετικών εγγράφων

Ναι, βάση της νομοθεσίας τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών δικαιούνται έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος για τα προϊόντα που πωλήθηκαν διαμέσω του Α.Σ.Ο.Φ.

Τα μέλη – επενδυτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο αλλά δεν συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό. Τα μέλη – επενδυτές μπορούν να κατέχουν έως τρείς (3) υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες και έως πέντε (5) προαιρετικές. Οι προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες παρέχουν δικαίωμα μόνο στη διανομή πλεονασματικών χρήσεων και δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα που έχουν οι υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες (όπως ψήφου στη γενική συνέλευση).

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από αυτόν οποτεδήποτε αφού προειδοποιήσει εγγράφως το ΔΣ. Έπειτα από την έγγραφη προειδοποίηση, διενεργείται έλεγχος των συναλλαγών με το μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από το μέλος προς τον συνεταιρισμό ή το αντίστροφο, το μέλος λαμβάνει την αξία της συνεταιριστικής μερίδας και αποχωρεί.

Νέα - Ενημερώσεις


Gallery


App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web