`

Ποιοί Είμαστε

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης – «Μηλιές»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης (Α.Σ.Ο.Φ.) – «Μηλιές» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με τη στήριξη του Ιδρύματος Φολόη μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναπτύσσοντας τις Μηλιές».

Αριθμεί 54 ιδρυτικά μέλη τα οποία συμμετέχουν σε 4 διαφορετικές ομάδες παραγωγών

Ομάδες Παραγωγών

Ο.Π. Ελαιόλαδου

 • Απαρτίζεται από 52 μέλη
 • Η ομάδα διαχειρίζεται άνω των 2500 στρεμμάτων ελαιοκαλλιέργειας
 • Το κάθε μέλος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο εκμετάλλευση άνω των 40 στρεμμάτων
 • Ως μέσος όρος παραγωγής ορίζεται προσεγγιστικά οι 150 τόνοι ελαιόλαδου, εξ ’ολοκλήρου έξτρα παρθένου με μεγάλο μέρος αυτού να είναι βιολογικά πιστοποιημένο
 • Κύρια ποικιλία καλλιέργειας είναι η κορωνέικη με κάποιους παραγωγούς να επιλέγουν και την τοπική Νεμουτιάνα ή Ολυμπία
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και μηχανοποίηση της παραγωγής, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων καλλιέργειας - διαχείρισης και η διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου μέσω σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών, ειδικότερα σε περιπτώσεις συμβολαιακής συνεργασίας

Ο.Π. Κτηνοτροφικών προϊόντων

 • Απαρτίζεται από 10 μέλη
 • Η ομάδα διαχειρίζεται άνω των 1200 προβάτων
 • Παράγονται άνω των 300 τόνων γάλα και 1000 αρνιών ανά έτος παραγωγής
 • Κυρίο είδος εκτροφής αποτελούν τα πρόβατα Lacaune
 • Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος χαρακτηρίζεται από άριστη ποιότητα και περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις σταθερές συνεργασίες που είχαν τα μέλη, πριν τη δημιουργία του συνεταιρισμού, με εμπορικές επιχειρήσεις εγνωσμένης αξίας
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των παραγωγικών της μονάδων, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων παραγωγής – διαχείρισης και η σύναψη συνεργασιών με επιλεγμένες επιχειρήσεις του χώρου στη βάση παραγωγής και προμήθειας πιστοποιημένων και ποιοτικών προϊόντων

Ο.Π. Μεγάλων καλλιεργειών

 • Απαρτίζεται από 34 μέλη
 • Η ομάδα διαθέτει άνω των 2400 στρεμμάτων προς εκμετάλλευση
 • Το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετείται στο οροπέδιο Μηλεών – Λάλα – Αχλαδινής
 • Κατά τις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους κύριο επιλεγόμενο είδος προς σπορά ήταν η βρώμη. Παλιότερα έχουν προτιμηθεί είδη όπως το σιτάρι, κριθάρι και βίκος
 • Μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Φολόη, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σημαντικά έργα άρδευσης τα οποία ενδυναμώνουν ιδιαίτερα την παραγωγική δυνατότητα της ομάδας και θα αυξήσουν τις δυνητικές επιλογές καλλιεργειών
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί η παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και θρεπτικής αξίας, πιστοποιημένων βάσει των πλέον σύγχρονων προτύπων ορθής καλλιέργειας και παραγωγής όπως και η εκκίνηση προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας

Ο.Π. Ακρόδρυων

 • Απαρτίζεται από 23 μέλη
 • Η ομάδα εκμεταλλεύεται 350 στρέμματα
 • Σε αυτά υπάρχουν 4000 δέντρα καστανιάς και 2500 δέντρα καρυδιάς
 • Η ύπαρξη των ακρόδρυων, ιδιαίτερα της καστανιάς, είναι διαχρονική στην ευρύτερη περιοχή της Φολόης. Ειδικότερα, η ποικιλία του μαύρου κάστανου που καλλιεργείται στη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια εμπορικά χαρακτηριστικά
 • Με τη σύσταση της ομάδας τέθηκαν οι βάσεις για επιστημονική παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων, μηχανοποίηση της παραγωγής, αντιμετώπιση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων και αύξηση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Κύρια επιδίωξη και σε αυτή την Ο.Π. αποτελεί η εναρμόνιση με τα ευρωπαικά πρότυπα πιστοποίησης και καλλιέργειας