`

Προκύρηξη Θέσης Εργασία: Βοηθός Λογιστή


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΦΟΛΟΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ καλεί ενδιαφερόμενους σε υποβολή αίτησης για την κάλυψη θέσης ενός (1) υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης. Η θέση αφορά άτομο για εργασία στα γραφεία του συνεταιρισμού στις Μηλιές Ν. Ηλείας.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής  & Χρηματοοικονομικής

· Καλή Γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2)

· Πιστοποιητικό Γνώσης Υπολογιστών (ΕCDL).

 

 

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Όλες/Όλοι οι υποψήφιες/υποψήφιοι που θα αιτηθούν για την ανωτέρω θέση εργασίας θα πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) εντός δεκαπέντε (15) ημερών τα βιογραφικά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@miliesagro.gr

 

 

Το Δ.Σ διατηρεί την επιφύλαξη για τυχόν τροποποιήσεις της προκήρυξης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/07/2023

 

 

Εκτιμούμε όλες τις αιτήσεις, αλλά θα επικοινωνήσουμε για συνέντευξη μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης «Μηλιές» είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει τους αιτούντες από διαφορετικά υπόβαθρα να υποβάλουν αίτηση.

 

 

Σημείωση: Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης και θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

 

 

Με τιμή

 ΤΟ Δ.Σ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ