`

Προκήρυξη Εργασίας: Γεωπόνος

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης «Μηλιές» αναζητά έναν καταρτισμένο και με κίνητρα Γεωπόνο για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται στο ένα (1) έτος.

 

Αρμοδιότητες:

 

· Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καλλιέργειας για ελιές, αροτραίες καλλιέργειες και ακρόδρυα.

· Υποστήριξη των παραγωγών σε εργασίες που σχετίζονται με την καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης, άρδευσης, ελέγχου των προσβολών και παρακολούθηση της εκάστοτε συγκομιδής.

· Καταγραφή των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων βάση των απαιτήσεων των προτύπων καλλιέργειας AGRO & BIO

· Συμπλήρωση και κατάθεση των ετήσιων δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ

· Διενέργεια επισκέψεων επιθεώρησης και αξιολόγησης καλλιεργειών και παραγωγών

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

· Πτυχίο Γεωπονίας

· Πιθανός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί

· Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση καλλιεργειών, με έμφαση στην ελαιοκομία, τις αροτραίες καλλιέργειες και τα ακρόδρυα.

· Γνώση των τεχνικών καλλιέργειας, όπως φύτευση, άρδευση, λίπανση, έλεγχος προσβολών και συγκομιδή.

· Εξοικείωση με ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων και εμπειρία στη συμπλήρωση ετήσιων δηλώσεων καλλιέργειας.

· Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική συνεργασία με καλλιεργητές και ενδιαφερόμενους φορείς.

· Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας, επίδειξης πρωτοβουλίας και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα.

· Ικανότητα στη χρήση γεωργικού λογισμικού, βάσεων δεδομένων και άλλων σχετικών εργαλείων.

· Η γνώση πρακτικών βιώσιμης και βιολογικής γεωργίας θα ήταν πλεονέκτημα.

· Άδεια οδήγησης.

 

 

 

Πώς να εκδηλώσετε ενδιαφέρον:

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους στο info@miliesagro.gr. Συμπεριλάβετε τον τίτλο "Αίτηση για τη θέση Γεωπόνου" στη γραμμή θέματος του email.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/07/2023

 

Εκτιμούμε όλες τις αιτήσεις, αλλά θα επικοινωνήσουμε για συνέντευξη μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν.

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης «Μηλιές» είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει τους αιτούντες από διαφορετικά υπόβαθρα να υποβάλουν αίτηση.

 

Σημείωση: Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης και θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.